εισαγωγική σελίδα επικοινωνία english
Ταυτότητα Εταιρείας
   
 

Η PRISMA είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων με εξειδίκευση σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αγοράς εργασίας, οργάνωσης του δημόσιου και κοινωνικού τομέα καθώς και στην αξιολόγηση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς των ανθρώπινων πόρων, του πολιτισμού και της κοινωνικής πολιτικής. Η PRISMA ιδρύθηκε το 1990 και διευθύνεται από δύο επιστήμονες με σημαντική Ευρωπαϊκή εμπειρία, την Φούλη Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτονα-Χωροτάκτη, Δρ. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον Νίκο Βαρελίδη, Μηχανικό Παραγωγής, Δρ. Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το επιστημονικό δυναμικό της περιλαμβάνει 11 επιστημονικά στελέχη πλήρους απασχόλησης, 7 εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες και 3μελές προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Παράλληλα η εταιρεία συνεργάζεται με ένα ευρύτατο δίκτυο εταιρειών συμβούλων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε συνεργασία με τα οποία υλοποιεί διακρατικά αναπτυξιακά έργα, μελέτες και αξιολογήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και μακρόχρονη μελετητική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων, όπως: περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία, πολεοδομία, διοίκηση επιχειρήσεων, οργάνωση του δημόσιου τομέα, οικονομικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, επιχειρησιακή έρευνα και πληροφορική.

Βασικός στόχος της PRISMA στη συμβουλευτική, μελετητική και ερευνητική της δραστηριότητα είναι η διαμόρφωση προτάσεων και προγραμμάτων δράσης με άμεση πρακτική εφαρμογή αλλά και η συμμετοχή της στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων. Ο στόχος αυτός διασφαλίζεται με τη στενή συνεργασία μελετητών και ενδιαφερόμενων φορέων και με τη μακρά εξοικείωση των συνεργατών της εταιρείας με τα προβλήματα και τον τρόπο λειτουργίας των φορέων τόσο του δημόσιου και κοινωνικού τομέα, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η PRISMA υιοθετεί την μεθοδολογία της διεπιστημονικής προσέγγισης για τη διαμόρφωση πολιτικών την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων και προσφέρει μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έαν ευρύ φάσμα τομέων.

Τομείς μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών:

 1. Αξιολόγηση
  • Μελέτες αξιολόγησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Μελέτες αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο
 2. Αναπτυξιακός σχεδιασμός
  • Τοπική ανάπτυξη
  • Πολεοδομία και χωροταξία
  • Περιβάλλον
 3. Κοινωνική πολιτική
  • Κοινωνική ένταξη
  • Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων - αγορά εργασίας
 4. Πολιτισμός - Τουρισμός
  • Πολιτισμός
  • Τουρισμός
 5. Διοίκηση - Καινοτομία
  • Διαχείριση προγραμμάτων
  • Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης
  • Κοινωνία της Πληροφορίας
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η PRISMA είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Επίσης η PRISMA είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας για την Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη - “EURACADEMY Association”, ένα Ευρωπαϊκό ΜΚΟ τα μέλη του οποίου περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς συμβούλων, κοινωνικούς εταίρους και δημόσιους οργανισμούς, καθώς και μεμονωμένους επιστήμονες, από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.euracademy.org).Ισολογισμοί της εταιρείας: