εισαγωγική σελίδα επικοινωνία english
Μελετητική εμπειρία > Αξιολόγηση
   
 
επόμενη ενότητα

Τίτλος έργου Πελάτης-Φορέας επιχορήγησης Διάρκεια Ρόλος ΠΡΙΣΜΑ

 

1. Αξιολόγηση
1.a. Μελέτες αξιολόγησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
       
Ex Post Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2000-2006 του ΕΠΤΑ (Στόχοι 1 και 2) για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον και την Καινοτομία στην Ελλάδα και την Κύπρο Ευρωπαική Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης 2008-2009 Υπεργολάβος
Μελέτη Αξιολόγησης και Αναθεώρησης των Οδηγιών MEANS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργασία με Tavistock Institute, GHK Consulting και IRS-Instituto per la Ricerca Sociale Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 2002-2003 Εμπειρογνώμων
Θεματική Αξιολόγηση του Προγράμματος e-Content, συνεργασία με Technopolis και IDATE Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση  Κοινωνία των Πληροφοριών & Μέσα Ενημέρωσης 2002-2003 Συμπράττων Οργανισμός
Θεματική Αξιολόγηση της Συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη των ΜΜΕ, συνεργασία με Ernst & Young Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1998-1999 Συνεργαζόμενος Οργανισμός
Θεματική Αξιολόγηση του Θεσμού της Εταιρικής Σχέσης στα Διαρθρωτικά Ταμεία, συνεργασία με Tavistock Institute και ECOTEC Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1998-1999 Συνεργαζόμενος Οργανισμός
EVENT: Συγκριτική Έρευνα Κόστους-Οφέλους Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης με τη συμμετοχή 4 χωρών (Ελλάδα, Αγγλία, Ιρλανδία, Ιταλία), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XXII 1997-1998 Ανάδοχος
Αξιολόγηση του Προγράμματος HELIOS, συνεργασία με Tavistock Institute, NEXUS Europe και European Centre for Work and Society Ευρωπαϊκή Επιτροπή,   Γενική Διεύθυνση V 1994-1997 Συμπράττων Οργανισμός
Αξιολόγηση του Προγράμματος EUROTECNET, συνεργασία με DELOITTE & TOUCHΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XXII 1995 Συνεργαζόμενος Οργανισμός
Συγκριτική μελέτη για την Αξιολόγηση της Κοινωνικής και Οικονομικής Συνοχής σε Σχέση με την Ανάπτυξη των Προηγμένων Τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, συνεργασία με NEXUS Europe, ERNST & YOUNG, Centre for Urban & Regional Development Studies, Πανεπιστήμιο Newcastle Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1995 Συνεργαζόμενος Οργανισμός
Αξιολόγηση των Πρωτοβουλιών STRIDE, TELEMATIQUE και PRISMA, συνεργασία με Ernst & Young, NEXUS Europe και Centre for Urban & Regional Development Studies, Πανεπιστήμιο Newcastle Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1994-1995 Συνεργαζόμενος Οργανισμός
ACCORDE, Συγκριτική Μελέτη για την Αξιολόγηση του Ρόλου των Προηγμένων Τηλεπικοινωνιών για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, συνεργασία με NEXUS Europe Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1994-1995 Συνεργαζόμενος Οργανισμός
Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση του Προγράμματος FORCE, συνεργασία με Tavistock Institute, NEXUS Europe και Danish Technological Insitute Ευρωπαϊκή Επιτροπή,   Γενική Διεύθυνση V 1993-1995 Συμπράττων Οργανισμός
ARTISAN, Αξιολόγηση Εφαρμογών του Προγράμματος ORA και άλλων Τηλεματικών Εφαρμογών σε Περιοχές Υπαίθρου, συνεργασία με το Tavistock Institute  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII 1992-1994 Συνεργαζόμενος Οργανισμός
       
1.b. Μελέτες αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο
       
Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: Δημιουργία Μηχανισμού Παρέμβασης για την Ανίχνευση, Επεξεργασία και Αξιολόγηση των Διοικητικών Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 2012-2015 Υπεργολάβος
Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών και των Μέτρων για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 2006-2007 Ανάδοχος
Αξιολόγηση του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας για την Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής», Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών ΕΤΠΑ 2000-2006  BIC Αττικής 2004-2006 Ανάδοχος
Σύμβουλος Επικαιροποίησης της Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" 2000-2006 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 2005 Ανάδοχος
Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" 2000-2006 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 2003-2004 Ανάδοχος
Έρευνα σχετικά με την Λειτουργία του Θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη 2002 Ανάδοχος
Ex ante Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του 3ου ΚΠΣ Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 2000-2001 Ανάδοχος
Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας" του 2ου ΚΠΣ Υπουργείο Εργασίας 1998-2000 Ανάδοχος
On-Going Αξιολόγηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT Υπουργείο Εργασίας 1996-2000 Ανάδοχος
Αξιολόγηση 21 Επιχειρηματικών Σχεδίων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας του 2ου ΚΠΣ Υπουργείο Ανάπτυξης 1996-1999 Ανάδοχος
Μελέτη Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Προγραμμάτων FORCE και EUROTECNET για την Ελλάδα Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 1994-1995 Ανάδοχος
On-going Αξιολόγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου του 1ου Κ.Π.Σ. και Ex-ante Αξιολόγηση του αντίστοιχου Προγράμματος του 2ου ΚΠΣ Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1992-1994 Ανάδοχος
Μελέτη Βελτίωσης της Σύνδεσης μεταξύ των Ενεργειών των Διαρθρωτικών Ταμείων στα Πλαίσια των Περιφερειακών Λειτουργικών Προγραμμάτων και των ΜΟΠ για τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. XVI 1992-1993 Ανάδοχος


επόμενη ενότητα