εισαγωγική σελίδα επικοινωνία english
Μελετητική εμπειρία > Διοίκηση - Καινοτομία
   
 
προηγούμενη ενότητα

Τίτλος έργου Πελάτης-Φορέας επιχορήγησης Διάρκεια Ρόλος ΠΡΙΣΜΑ

 

5. Διοίκηση - Καινοτομία
5.a. Διαχείριση προγραμμάτων
       
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL σε Σύμπραξη με την PLANNING A.E. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 2008-2009 Συμπράττων Ανάδοχος
Σύμβουλος Διαχείρισης για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 2003-2004 Ανάδοχος
Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων για το Πρόγραμμα URBAΝ του Δήμου Περάματος Δήμος Περάματος 2002-2003 Ανάδοχος
Διαχείριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου του 2ου ΚΠΣ Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1996-2001 Ανάδοχος
Δημοσιότητα και Προβολή ΠΕΠ Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου 2ου ΚΠΣ, συνεργασία με  PROJECT A.E. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1999-2001 Ανάδοχος
Λογιστικό Κλείσιμο των Προγραμμάτων ΕΚΤ των ΜΟΠ, του 1ου ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Υπουργείο Εργασίας 1998-1999 Ανάδοχος
Διαχείριση της Τεχνικής Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Στόχου 1, συνεργασία με  Lancashire Enterprises plc Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση V 1992-1995 Ανάδοχος
       
5.b. Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης
       
Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανάλυσης, Μοντελοποίησης, Βελτιστοποίησης και Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, συνεργασία με REMACO Α.Ε., www.kead.gr Υπουργείο Εσωτερικών 2006-2008 Ανάδοχος
Σχεδιασμόςτου Επιχειρησιακού Προγράμματος " Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης" ΕΣΠΑ 2007-2013. Υπουργείο Εσωτερικών 2006-2007 Ανάδοχος
Έρευνα Ανίχνευσης Αναγκών Εκπαίδευσης του Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρμογή Εργαλείων Ανίχνευσης Αναγκών Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης 2006 Ανάδοχος
Επιστημονική Διεύθυνση Προγράμματος Σεμιναρίων Ενίσχυσης της Ικανότητας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χωρών Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου 2003-2004 Ανάδοχος
Έρευνα σχετικά με την Λειτουργία του Θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη 2002 Ανάδοχος
Μελέτη Οργάνωσης Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Χαλανδρίου Δημοτικό Γυμναστήριο Χαλανδρίου 2002 Ανάδοχος
Δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες: Ποιότητα Υπηρεσιών και Ποιότητα Ζωής στο Χώρο Εργασίας, Διευρωπαϊκή Συγκριτική Μελέτη Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης 1999-2000 Ανάδοχος
Μελέτη Συστήματος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Διαχείρισης για τις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Πληροφόρηση Επιμόρφωση & Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. 1999-2000 Ανάδοχος
Μελέτη Οργάνωσης Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 1998-1999 Ανάδοχος
Μελέτη Σκοπιμότητας για την Δημιουργία Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμος Ηγουμενίτσας  Feasibility Study for setting up a Local Development Agency in Igoumenitsa 1999 Ανάδοχος
Μελέτη Οργανισμού του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων Βουλή των Ελλήνων 1998 Ανάδοχος
Μελέτη Βελτίωσης Προϊόντων ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 1997 Ανάδοχος
Μελέτη Βιωσιμότητας και Οργάνωσης Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Πύργου Βασιλίσσης, συνεργασία με εταιρεία ΜΕΘΟΔΟΙ Α.Ε. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας 1997 Συνεργαζόμενος Οργανισμός
Μελέτη Οργάνωσης και Επικοινωνίας Νομαρχίας Κορινθίας Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 1993-1994 Ανάδοχος
Μελέτη Σκοπιμότητας Συστήματος Παρακολούθησης Αποφοίτων Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 1993-1994 Ανάδοχος
Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση Τμήματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 1993-1994 Ανάδοχος
Μελέτη Σκοπιμότητας και Λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Λαυρίου Δήμος Λαυρίου 1993 Ανάδοχος
Μελέτη Σκοπιμότητας και Λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Ορχομενού Δήμος Ορχομενού 1993 Ανάδοχος
Μελέτη Οργάνωσης και Σύνταξη Οργανισμού Δήμου Χαλανδρίου Δήμος Χαλανδρίου 1993 Ανάδοχος
Μελέτη Σκοπιμότητας και Λειτουργίας Βοιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Βοιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. 1992 Ανάδοχος
Μελέτη Οργάνωσης και Σύνταξη Οργανισμού Δήμου Θήβας. Δήμος Θήβας 1992 Ανάδοχος
Μελέτη Σκοπιμότητας γαι την Δημιουργία Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης για την Αττική, συνερασία με Lancashire Enterprises plc Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1991 Ανάδοχος
Μελέτη Οργάνωσης και Σύνταξη Οργανισμού Δήμου Μαρκοπούλου Δήμος Μαρκοπούλου 1991 Ανάδοχος
Μελέτη Οργάνωσης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία με την εταιρεία Μέθοδοι Α.Ε. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 1989 Συνεργαζόμενος Οργανισμός
       
5.c. Κοινωνία της Πληροφορίας
       
Μελέτη και Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης, Εξυπηρέτησης και Συμμετοχής του πολίτη σε Περιβάλλον Διάσπαρτου Αγροτικού Δήμου Δήμος Αρτεμισίου 2007-2008 Ανάδοχος
Euracademy Observatory - Παρατηρητήριο Αναγκών δια βίου Εκπαίδευσης στις Αγροτικές Περιοχές, με τη συμμετοχή  8 χωρών (Φιλανδία, Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, www.euracademy-observatory.org Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Παιδεία & Πολιτισμός 2005-2007 Συντονιστής
Σύμβουλος Επικαιροποίησης της Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας"  2000-2006 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 2005 Ανάδοχος
Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας"  2000-2006 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 2003-2004 Ανάδοχος
ARI-ACT: Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας για την Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής, Πιλοτική Δράση Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωπαικό  Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών ΕΤΠΑ 2000-2006,  www.ariact.gr  BIC Αττικής 2003-2005 Ανάδοχος
Εκπόνηση του Περιφερειακού Προγράμματος Καινοτομίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου Επιμελητήριο Αρκαδίας 2001 Ανάδοχος
RISE: Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, Πρόγραμμα RISI-Regional Information Society Initiative, Άρθρο 10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1998-1999 Συντονιστής
CEDIS: Ενδυνάμωση του Εθελοντικού Τομέα μέσω Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την συμμετοχή 3 χωρών (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII 1997-1999 Συμπράττων Οργανισμός
Συγκριτική μελέτη για την Αξιολόγηση της Κοινωνικής και Οικονομικής Συνοχής σε Σχέση με την Ανάπτυξη των Προηγμένων Τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, συνεργασία με NEXUS Europe, ERNST & YOUNG, Centre for Urban & Regional Development Studies, Πανεπιστήμιο Newcastle Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1995 Συμπράττων Οργανισμός
ACCORDE, Συγκριτική Μελέτη για την Αξιολόγηση του Ρόλου των Προηγμένων Τηλεπικοινωνιών για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, συνεργασία με NEXUS Europe Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1994-1995 Συμπράττων Οργανισμός
ARTISAN, Αξιολόγηση Εφαρμογών του Προγράμματος ORA και άλλων Τηλεματικών Εφαρμογών σε Περιοχές Υπαίθρου, συνεργασία με το Tavistock Institute  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII 1992-1994 Συμπράττων Οργανισμός
       
5.d. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
       
ReDMEIS, Πιλοτικό Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης των ΜΜΕ σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Νορβηγία, Ισπανία, Λετονία) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Παιδεία & Πολιτισμός 2000-2002 Συμπράττων Οργανισμός
Μελέτη Παροχής Υπηρεσιών Διεπαφής στις Επιχειρήσεις της Ηπείρου Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας-BIC Ηπείρου 2000-2001 Ανάδοχος
Θεματική Αξιολόγηση της Συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη των ΜΜΕ, συνεργασία με Ernst & Young Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1998-1999 Συμπράττων Οργανισμός
Συγκριτική Μελέτη για τις υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, συνεργασία με ERNST & YOUNG Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1996 Συμπράττων Οργανισμός
Αξιολόγηση 21 Επιχειρηματικών Σχεδίων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας του 2ου ΚΠΣ Υπουργείο Ανάπτυξης 1996-1999 Ανάδοχος
Μελέτη για τις ΜΜΕ και την Αγορά Εργασίας στην Επαρχία της Θήβας Βοιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. 1994 Ανάδοχος


προηγούμενη ενότητα