εισαγωγική σελίδα επικοινωνία english
Μελετητική εμπειρία > Κοινωνική Πολιτική
   
 
προηγούμενη ενότητα επόμενη ενότητα

Τίτλος έργου Πελάτης-Φορέας επιχορήγησης Διάρκεια Ρόλος ΠΡΙΣΜΑ

 

3. Κοινωνική πολιτική
3.a. Κοινωνική ένταξη
       
Εξειδίκευση και Ιεράρχηση Ολοκληρωμένων Δράσεων Αντιμετώπισης της Παιδικής Φτώχειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανθρώπινοι Πόροι"  ΕΣΠΑ 2007-2013 Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 2007 Ανάδοχος
Οδηγός Αξιολόγησης των Πολιτικών και των Μέτρων για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 2006-2007 Ανάδοχος
LLL Inclusion:Οι επιπτώσεις των Πολιτικών της δια Βίου Μάθησης στην Ενσωμάτωση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων με τη συμμετοχή 6 χωρών (Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γερμανία), Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2000-2006, www.lll4inclusion.net Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόληση,  Κοινωνικές Υποθέσεις & Ίσες Ευκαιρίες 2005-2006 Συντονιστής
Ανάλυση των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην Ελλάδα και Κύπρο DELOITTE & TOUCHE 2005 Ανάδοχος
TRANS-RURAL: Μεταφορά των Μαθησιακών Πακέτων Euracademy στα Συστήματα Τυπικής Εκπαίδευσης στις Αγροτικές Περιοχές της Ευρώπης, με τη συμμετοχή 3 χωρών (Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία) EURACADEMY Association 2004-2005 Συνεργζόμενος Οργανισμός
Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Εθνικών Μειονοτήτων και των Μεταναστών μέσω του Πολιτισμού, με συμμετοχή 5 χωρών (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία), Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2000-2006, www.culture-exchange.net Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόληση,  Κοινωνικές Υποθέσεις & Ίσες Ευκαιρίες 2002-2005 Συντονιστής
Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες - Ανάπτυξη Δεικτών Ποιότητας, με τη συμμετοχή 7 χωρών (Ελλάδα, Πορτογαλία, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Ουγγαρία, Σλοβενία), Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2000-2006 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόληση,  Κοινωνικές Υποθέσεις & Ίσες Ευκαιρίες 2002-2005 Ανάδοχος
Συνήγορος του Πολίτη κατά των Διακρίσεων με την συμμετοχή 3 χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο), Πρόγραμμα Συνεργασίας με Φιλανθρωπικές Οργανώσεις και Ανάπτυξης του Κοινωνικού Διαλόγου-Δράσεις Προετοιμασίας για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης,  www.quality-disability.net Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2000-2002 Συντονιστής
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο κατά των Διακρίσεων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με την συμμετοχή 3 χωρών (Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία), Πρόγραμμα Συνεργασίας με Φιλανθρωπικές Οργανώσεις και Ανάπτυξης του Κοινωνικού Διαλόγου – Δράσεις Προετοιμασίας για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2000-2001 Συντονιστής
Συμβουλευτική Υπηρεσία Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, με την συμμετοχή 3 χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία), Πρόγραμμα Δράσεων Προετοιμασίας για την Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2000-2001 Συντονιστής
RESKU: Δημιουργία Εργαλείων και Μηχανισμών για την Αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής, μέσω Ανάπτυξης "Δεξιοτήτων Ζωής", με την συμμετοχή 4 χωρών (Ελλάδα, Ολλανδία, Αγγλία, Ισπανία), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση ΧΧΙΙ 1999-2001 Συντονιστής
Δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Πρωτοβουλίες Προσανατολισμού των Υπηρεσιών προς τους Χρήστες,  Διευρωπαϊκή Συγκριτική Μελέτη Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης 1991-1993 Ανάδοχος
       
3.b. Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων - αγορά εργασίας
       
E-RURALNET: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο εξ' αποστάσεως Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης- Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης, με συμμετοχή 10 Χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Εσθονία, Πολωνία, Γερμανία, Φινλανδία) Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2009-2011 Ανάδοχος
Έρευνα Ανίχνευσης Αναγκών Εκπαίδευσης του Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρμογή Εργαλείων Ανίχνευσης Αναγκών, Οδηγός Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης 2006-2007 Ανάδοχος
Euracademy Observatory – Παρατηρητήριο Αναγκών δια βίου Εκπαίδευσης στις Αγροτικές Περιοχές, με τη συμμετοχή  8 χωρών (Φιλανδία, Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, www.euracademy-observatory.org Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Παιδεία & Πολιτισμός 2005-2007 Συντονιστής
Euro-Validation:  Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης της δια Βίου Μάθησης για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή  12 χωρών (Ουγγαρία, Ελλάδα,Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία,  Ρουμανία,Ολλανδία,  Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, www.euracademy.org Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Παιδεία & Πολιτισμός 2004-2007 Συντονιστής
MODULES: Αποδοχή Σπονδυλωτών Μαθησιακών Ενοτήτων (Modules) στην Προ-επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με τη συμμετοχή 8 χωρών (Γερμανία, , Ελλάδα, Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Παιδεία & Πολιτισμός 2005-2007 Συμπράττων Οργανισμός
REFLECTIVE EVALUATION: Ανάπτυξη Εργαλείων Αυτο-αξιολόγησης για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Διδασκαλίας Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, με τη συμμετοχή 6 χωρών (Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci,  www.reflective-evaluation.eu Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Παιδεία & Πολιτισμός 2005-2007 Συμπράττων Οργανισμός
Σύμβουλος Διαχείρισης για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 2003-2004 Ανάδοχος
PICT: Δια Βίου Εκπαίδευση για τη Συμμετοχή των Κατοίκων στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό με Ηλεκτρονικά Μέσα με τη συμμετοχή 4 χωρών (Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο, Ουγγαρία), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, www.e-pict.co.uk Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Παιδεία & Πολιτισμός 2002-2004 Συντονιστής
EURACADEMY: Ευρωπαϊκή Θερινή Ακαδημία για Στελέχη Τοπικής Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή 6 χωρών (Ελλάδα, Σουηδία, Ισπανία, Φινλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, www.euracademy.org Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Παιδεία & Πολιτισμός 2001-2003 Συντονιστής
Μελέτη της Απασχόλησης στον τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργασία με PLS RAMBOLL Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Παιδεία & Πολιτισμός 2002 Συνεργαζόμενος Οργανισμός
KEYNET: Διακρατική Στρατηγική για την Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων σε Περιοχές Ενταγμένες σε Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, με συμμετοχή 4 χωρών (Ελλάδα-Ορχομενός, Σουηδία, Γερμανία, Αγγλία), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XXII 1999-2001 Συντονιστής
TREE: Δημιουργία Εργαλείων και Υλικού για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στον Τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με συμμετοχή 4 χωρών (Ελλάδα-Ορχομενός, Ιταλία, Πορτογαλία, Δανία), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XXII 2000-2001 Συντονιστής
PRELUDE: Πιλοτικό Σχέδιο Δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας και Επανένταξης Ανέργων με συμμετοχή 4 χωρών (Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία, Πολωνία), Πρωτοβουλία ECOS OUVERTURE Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. XXII 1998-2001 Συντονιστής
Πιλοτικές Ενέργειες για την Ένταξη των Μακροχρόνια Ανέργων-Αστέγων στην Αγορά Εργασίας, Πρωτοβουλία INTEGRA Υπουργείο Εργασίας 1998-2000 Ανάδοχος
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Δομών της Αγοράς Εργασίας στο Πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ 2000-2006 Υπουργείο Εργασίας 2000 Ανάδοχος
Πρόβλεψη και Υποστήριξη της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης στην Περιοχή του Αεροδρομίου Ελευθέριος  Βενιζέλος Υπουργείο Εργασίας 1999-2001 Εμπειρογνώμων
WEB: Δημιουργία Μικρών Επιχειρήσεων Γυναικών Ευρωπαϊκή Επιτροπή,   Γενική Διεύθυνση V 1997-1999 Συντονιστής
CRAFT: Δημιουργία Οδηγού Ανάλυσης Δεξιοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού για Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως Μελών Χειροτεχνικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών για την Προσαρμογή τους στις Νέες Τεχνολογίες, με τη συμμετοχή 4 χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Σουηδία), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XXII 1996-1998 Συντονιστής
EVENT: Συγκριτική Έρευνα Κόστους-Οφέλους Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης με τη συμμετοχή 4 χωρών (Ελλάδα, Αγγλία, Ιρλανδία, Ιταλία), Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XXII 1997-1998 Ανάδοχος
Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης Δυτικής Αθήνας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 1997-1998 Ανάδοχος
Πρόγραμμα Εφαρμογής Προτύπων Ενεργειών υπέρ των Μακροχρόνια Ανέργων στην Αττική, συνεργασία με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και ΕΒΕΑ, Γραμμή Β2-605 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI 1996-1997 Ανάδοχος
ALARM: Μελέτη για τη Δημιουργία Συστήματος Πρόβλεψης Κρίσεων σε Τοπικές Αγορές Εργασίας, Πρωτοβουλία ADAPT Υπουργείο Εργασίας 1996-1997 Συμπράττων Οργανισμός
Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Ενίσχυση της Απασχόλησης" του 2ου ΚΠΣ Υπουργείο Εργασίας 1995-1996 Ανάδοχος
Μελέτη των Θεσμών και Διαδικασιών των Επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή,   Γενική Διεύθυνση V 1996 Ανάδοχος
Διαχείριση της Τεχνικής Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Στόχου 1, συνεργασία με  Lancashire Enterprises plc Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση V 1992-1995 Ανάδοχος
Μελέτη Αναγκών σε Νέες Ειδικεύσεις για την Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στον Κλάδο της Καλλιτεχνικής Χειροτεχνίας, με τη συμμετοχή 3 χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία), Πρόγραμμα FORCE Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XXII 1994-1995 Συμπράττων Οργανισμός
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Διασύνδεσης της Προσφοράς με την Ζήτηση Εργασίας για τους Ανέργους του Λαυρίου, Special Employment Support Programme Εργατικό Κέντρο Λαυρίου 1992 Ανάδοχος
Μελέτη Εκπαιδευτικών Αναγκών Υπαλλήλων για την Ίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης Υπουργείου Οικονομικών Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος 1994 Ανάδοχος
Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τεχνική Βοήθεια για τους τομείς της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και του Κοινωνικού Αποκλεισμού" του 2ου ΚΠΣ Υπουργείο Εργασίας 1994 Ανάδοχος
Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Αναβάθμιση της Ποιότητας σε Μικρά Οινοποιεία, με τη συμμετοχή 3 χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία), Πρόγραμμα FORCE Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XXII 1994 Συντονιστής
Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Ολική Ποιότητα σε Μεσαίου Μεγέθους Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Super Market στην Ελλάδα και στην Ισπανία, Πρόγραμμα FORCE Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XXII 1994 Συντονιστής
Μελέτη Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό στον Τομέα της Χημικής Βιομηχανίας στην Βρετανία και Ελλάδα, Πρόγραμμα FORCE Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XXII 1992-1993 Συμπράττων Οργανισμός
Μελέτη Αγοράς Εργασίας Λαυρίου, συνεργασία με Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 1994-1995 Ανάδοχος
Μελέτη Σκοπιμότητας Κέντρου Κατάρτισης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε συνεργασία με την εταιρεία Μέθοδοι Α.Ε. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 1990 Συμπράττων
Μελέτη Σκοπιμότητας Σχολής Ξυλοναυπηγικής στο Πέραμα Δήμος Περάματος 1990 Ανάδοχος
Πρόγραμμα Δράσης για την Ανάπτυξη της Τοπικής Απασχόλησης στην Αρκαδία, Πρόγραμμα LEDA-Local Employment Development Action Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Παιδεία & Πολιτισμός 1989-1992 Εμπειρογνώμων


προηγούμενη ενότητα επόμενη ενότητα